17 tammikuun 2018

Lakkotiedote

Suomen Merimiesunioni ry ja Auto- ja kuljetustyötekijäliitto AKT ry ovat antaneet työtaisteluilmoituksen.
Työtaisteluilmoituksen mukaan edellä mainitut liitot järjestävät jäseninään olevia torninosturinkuljettajia ja satamavalvojia koskevan lakon maanantaina 29.1. klo 6 alkaen vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluita. Työtaistelun kestoa ei rajattu työtaisteluilmoituksessa. Liitot myös ilmoittavat, että mikäli työnantaja teettää tavalla tai toisella työtaistelun alaista työtä, ne ovat valmiina tukitoimiin.
Työtaisteluilmoituksen kohteena olevien satamien osalta lakkoon osallistuvia työntekijöitä on arvioiden mukaan 20–45. Mikäli lakko aloitetaan, satamien toiminta käytännössä lamaantuu välittömästi.
Mikäli lakko toteutuu on sillä vaikutuksia NTG Polar Road Oy:n Suomen ja Ruotsin, Tanskan ja Norjan liikenteisiin.
Seuraamme tilannetta ja informoimme asiasta sitä mukaa kun siitä on enemmän tietoa.